links


Meer van mijn werk is te zien op de site van exto.nl.


De VABK is een driejarige professionele parttime opleiding (1 dag/week) voor mensen die zich intensief met Kunst willen verbinden.


De Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag.


Zonnehuizen helpt kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis zich naar volle vermogen te ontplooien.


Hogeschool Leiden werkt vanuit passie, talent en menselijke maat.


Het Edith Maryon College (EMC) is een kleinschalige en deskundige organisatie voor opleidingen en scholing in de zorg en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek.


The Work van Byron Katie is een manier om de gedachten die al het lijden in de wereld veroorzaken op te sporen en te onderzoeken. Het is een manier om vrede in jezelf en met de wereld te vinden. Iedereen met een open geest kan The Work doen. 


De werkwijze van Transforming Dialogue nodigt je uit om je open te stellen voor wat je innerlijk je te vertellen heeft. Door op een gerichte manier hiernaar te luisteren kun je je meer bewust worden van wat je handelen bepaalt en meer keuze krijgen hoe je in de wereld wilt staan.


De visie van Marlou Kursten Kunstbemiddeling m.b.t. kunstbemiddeling is gebaseerd op twee pijlers, te weten: de bedrijven die kunst betrekken bij Marlou Kursten Kunstbemiddeling en de kunstenaars die de kunst leveren.