kunstzinnige therapie

werkstuk met 40 kg klei (vb 2)
werkstuk met 40 kg klei (vb 2)
werkstuk met 40 kg klei (vb 3)
werkstuk met 40 kg klei (vb 3)
voorbeeld 01
Voorbeeld 01
voorbeeld 03
Voorbeeld 03
moskee in azerbeidzjan
Moskee in Azerbeidzjan
voorbeeld 04
Voorbeeld 04
voorbeeld 05
Voorbeeld 05
voorbeeld 06
Voorbeeld 06
voorbeeld 07
Voorbeeld 07
voorbeeld 08
Voorbeeld 08
voorbeeld 09
Voorbeeld 09
voorbeel 10
Voorbeeld 10
voorbeeld 11
Voorbeeld 11
de levensreis
Een geschilderd boek over jouw eigen leven ...
egypte
Egypte
voorbeeld 13
voorbeeld 13
werkstuk met 40 kg klei (vb 1)
werkstuk met 40 kg klei (vb 1)
werkstuk met 40 kg klei (vb 2)
werkstuk met 40 kg klei (vb 3)
voorbeeld 01
voorbeeld 03
moskee in azerbeidzjan
voorbeeld 04
voorbeeld 05
voorbeeld 06
voorbeeld 07
voorbeeld 08
voorbeeld 09
voorbeel 10
voorbeeld 11
de levensreis
egypte
voorbeeld 13
werkstuk met 40 kg klei (vb 1)

Kunst geeft niet het zichtbare weer, maakt het onzichtbare zichtbaar  (Paul Klee)

Veerkracht

Ieder mens-kind heeft een eigen kracht, authenticiteit. Dit kan door allerlei omstandigheden vertroebeld worden. De ontwikkeling stagneert en een kind, mens loopt vast. Dan kan er een vraag naar ondersteuning zijn. Ik ga graag mee op zoek om de eigen kracht opnieuw te vinden. Mensen en vooral kinderen beschikken over een natuurlijke veerkracht. Mijn persoon en het kunstzinnig werken kunnen dit weer aanwakkeren. Mijn luisterende aandacht voor jou, je te zien in jouw ware aard, het aansluiten bij de eigen affiniteit en kwaliteit kan het contact met jezelf herstellen.
Voor mij is plezier in het creëren, de verwondering, trots op eigen werk en humor belangrijk in het proces. Mijn enthousiasme en betrokkenheid helpen hierbij.
Door het kunstzinnig werken lukt het nogal eens om de eigen kracht te hervinden en het leven beter aan te kunnen.

Wat is kunstzinnige therapie?

Kunstzinnige therapie is een (in principe) non-verbale therapie, die inwerkt op het lichaam, gevoelens en bewustwording. Potlood, verf, klei en steen zijn hulpmiddelen om jouw verhaal en vraag/uitdaging zichtbaar te maken. Verschillende teken-, en schildertechnieken hebben hun eigen werking. Het tekenen leert je beter kijken - meer te zien, objectief waarnemen. Het schilderen maakt dat je kalm wordt. Je gevoelens worden hanteerbaar, meer in balans. Als je boetseert kom je bij jezelf, "je voelt je steviger in je schoenen staan". Het spreekt de daadkracht aan. Wat we gaan doen hangt van de hulpvraag  en de voorkeur van de cliënt af. Je hoeft er niets voor te kunnen. Het gaat niet om presteren! Het proces, de weg naar verandering is waardevol. Bij mij doe je nieuwe ervaringen op, waardoor je gevoelens in inzichten kunnen veranderen.

Het met plezier bezig zijn met klei, verf e.d. werkt meteen door op je (zelf)bewustzijn. Vaak kun je daarna beter (con)centreren, voel je je meer in balans. Bij het beeldend werken gaat denken-voelen-willen weer stromen. Het brengt rust en harmonie in jezelf. Op deze manier verwerk je trauma's en krijg je meer grip op jezelf, waardoor je anders in de wereld kunt en durft te gaan staan. Jouw gevoel van veiligheid wordt groter. Het kijken naar jouw eigen werk is als kijken in een spiegel. 

Het werken met grote hoeveelheden klei, denk aan ongeveer 40 kg, zet het hele lichaam in beweging. Ervaringen worden in het lichaam opgeslagen. Door het lijf in beweging te brengen, kunnen deze ervaringen nieuwe aandacht en een plek krijgen. 

Naast kunstzinnige therapie gebruik ik nogal eens voice dialogue, the Work (Byron Katie) en trauma-opstellingen (Franz Ruppert). Het kunstzinnige werk spiegelt hetgeen in jou dominant aanwezig is. Ieder mens heeft weleens meerdere soorten gedachten, gevoelens, lijkend op het kleine kind, de criticus, ouders, de rebel, woede, etc. Door contact te maken met deze 'ikken' en er kunstzinnig mee aan de slag te gaan, schep je  een objectiever beeld om naar te kijken. Door het afstand nemen vindt er een proces van veranderen plaats.
In The Work van Byron Katie bekijken je de manier waarop het denken, jouw bewustzijn wordt ingezet. Welke patronen zijn op te merken? Mijn ervaring is dat het overtuigingen omvormt, angsten hanteerbaar maakt. 
Ik gebruik trauma-opstellingen als helder wordt dat er sprake is van trauma's.

Ik heb jaren lange ervaring binnen instellingen in het werken met kinderen-jongeren, die een zeer complexe problematiek met zich meedragen.Trauma's en hechtingsstoornissen komen bij deze doelgroep veelvuldig voor. Ervaring in het werken met volwassenen heb ik opgedaan sinds 2012. 

Kosten:

De duur van een sessie neemt over het algemeen anderhalf uur in beslag.
De kosten per individuele sessie zijn € 75, een regeling bij financiële problemen is bespreekbaar.

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt kunstzinnige therapie, vanuit de aanvullende pakketten.

  • Gerrie Ploeg is aangesloten bij de NVBT  NVV-AG 111395

Reacties cliënten:

Mijn ervaring:
Schilderend en kleiend kwamen beelden tot stand voor dingen die in me leefden waar ik in eerste instantie nog geen woorden voor had. Via het beeld buiten me kon ik er langzaam een verhouding toe vinden en deze delen uiteindelijk steeds meer integreren in mezelf. 
Gerrie heeft me met veel geduld, warmte en aandacht in dit proces begeleid. Door de veilige en stabiele omgeving die zij schiep, waarin ik zelf de regie kon houden, kon ik langzaamaan bewegen van een situatie met veel weerstand naar steeds meer vrijheid, zowel in het creëren als in het zijn in het algemeen. 

Een cliënte uit Den Haag:
Dat wat er innerlijk bij mij leefde en diep was weggestopt werd door voice-dialogue en het met beelden werken meer zichtbaar en tot uitdrukking gebracht.

Met veel empathie, afstemmend op de cliënt, ruimte gevend en door samen te kijken naar wat er leefde en zich aandiende, schiep Gerrie Ploeg een veilige omgeving waarin een genezingsproces op gang kon worden gebracht.
Gerrie heeft zowel mijn hart als handen laten spreken en mijn dank daarvoor is groot.