links


Een groep kunstzinnig therapeuten die een samenwerkingsverband vormen in “Klei.nu”. Onder leiding van Elke Dominik scholen wij ons sinds 2009 in kunstzinnig therapeutisch boetseren, hout en steen bewerken. In 2014 ontvingen wij het certificaat  voor “beeldend kunstzinnige therapie volgens Raoul Ratnowsky” van de “Ausbildungsstätte für plastisch-therapeutische Therapie” te Dornach (CH). Onze groep zet zich in om dit mooie werk in Nederland verder uit te dragen.


Gespecialiseerde jeugdzorg, gewoon dichtbij: Vaak lopen kinderen en jongeren met complexe problemen vast op meerdere gebieden: thuis, binnen het gezin, op school en in hun vrije tijd. Als reguliere zorg te weinig helpt, is gespecialiseerde Jeugdzorg nodig. Bij Intermetzo kunnen jeugdigen dan terecht voor ondersteuning op maat. Liefst in de buurt. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.
 

Partner voor opleiding, training, coaching en advies:
Scillz is een betrokken organisatie voor scholings- en transitievraagstukken in zorg en onderwijs. Het gaat daarbij om de persoonlijke beroepsontwikkeling van de professional en de kwaliteit van de dagelijkse inzet voor menswaardige zorg en onderwijs.
 


Meer van mijn werk is te zien op de site van exto.nl.

 

De VABK is een driejarige professionele parttime opleiding (1 dag/week) voor mensen die zich intensief met Kunst willen verbinden.


De Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag.


Praktijk voor Kunstzinnige therapie van Bahar Farshchi Jamshidabady. De praktijk is gevestigd binnen Antroposofisch medisch centrum Sterre der Zee te Den Haag en sinds kort ook in Leiden en on line.


Zonnehuizen helpt kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis zich naar volle vermogen te ontplooien.


Hogeschool Leiden werkt vanuit passie, talent en menselijke maat.


Het Edith Maryon College (EMC) is een kleinschalige en deskundige organisatie voor opleidingen en scholing in de zorg en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek.


The Work van Byron Katie is een manier om de gedachten die al het lijden in de wereld veroorzaken op te sporen en te onderzoeken. Het is een manier om vrede in jezelf en met de wereld te vinden. Iedereen met een open geest kan The Work doen. 


De werkwijze van Transforming Dialogue nodigt je uit om je open te stellen voor wat je innerlijk je te vertellen heeft. Door op een gerichte manier hiernaar te luisteren kun je je meer bewust worden van wat je handelen bepaalt en meer keuze krijgen hoe je in de wereld wilt staan.


De visie van Marlou Kursten Kunstbemiddeling m.b.t. kunstbemiddeling is gebaseerd op twee pijlers, te weten: de bedrijven die kunst betrekken bij Marlou Kursten Kunstbemiddeling en de kunstenaars die de kunst leveren.